Geodi Query API - Kelime Sorgulama

Token Geodi Token Oluşturma sayfasındaki bilgiler ile elde edilebilir.

 QueryHandler.GetKeywordsbasitleştirilmiş bir servistir. getKeywordsapi ile daha fazla özellikten faydalanabilir.

GetKeywords

GetKeywords

Açıklama

Workspace içindeki dokümanlarda ve tarama sonucu bulunan kelimeler içinde arama yapar.

İstek

[GEODIURL]/QueryHandler?op=GetKeywords&wsName=[WSNAME]&q=[SearchString]&startIndex=[StartIndex]&endIndex=[EndIndex]&options=[OptionsJSON]&UserSession=[TOKEN]

 • wsName(string): İçinde arama yapılacak workspace adı.

 • q(string): Sorgu metni.

 • StartIndex(int - Opsiyonel): Bulunan sorgu sonuçlarının kaçıncıdan itibaren getirileceğinin 0 tabanlı ifadesi.

 • EndIndex(int - Opsiyonel): Bulunan sorgu sonuçlarının kaçıncıya kadar getirileceğinin 0 tabanlı ifadesi.

 • options(Opsiyonel): Sorgu sonucunu değiştirecek ek parametreler

  • ContentIDFilter(int[] - Opsiyonel): İçinden sorgu yapılacak içerikleri filtreler.

  • Envelope([LonMin(int),LatMin(int),LonMax(int),LatMax(int)] - Opsiyonel): Geometrisi verilen BBOX sınırları içindeki kelimeleri döner.

  • LayerIdFilter(int[] - Opsiyonel): Kelimeleri, bu kelimeleri tanıyan tanıyıcıların ID'lerine göre filtreler.

  • KeywordIdFilter(int[] - Opsiyonel): Kelimeleri ID'lerine göre filtreler.

  • CalculateCounts(true/false - Opsiyonel): True olması durumunda sorgudan dönen sonucun içinde NumberOfOccurences alanı dolu gelir.

  • GetRelatedKeywords(true/false - Opsiyonel): True olması durumunda ilgili kelimeleri de sorgu sonucuna dahil eder. Belirtilmediği takdirde true gibi davranır.

HttpMethod

GET,POST

Beklenen Hatalar

401 Unauthorized access / Access denied

403 Forbidden

511 Network Authentication Required

501 Server Error

Dönecek Sonuç1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [ { "KeywordID": 1, "Keyword": "", "Keyword_Extra": "", "RecognizerID": 0, "NumberOfOccurences": 1, "GeoType": 0 } ]
 •  

  • KeywordID: Anahtar kelime ID'si.

  • Keyword: Anahtar kelime metni.

  • Keyword_Extra: Kelime ek bilgisi.

  • RecognizerID: Varsa anahtar kelimeyi bulan tanıyıcının ID'si.

  • NumberOfOccurences: Kelimenin kaç kez geçtiği.

  • GeoType: Bulunan kelimenin geometri türüne karşılık dönen değer. Değer karşılıklaı aşağıdaki gibidir:

   • 0: Unknown

   • 1: NonSpatial

   • 2: Point

   • 4: LineString

   • 8: Polygon

   • 16: MultiPoint

   • 32: MultiLineString

   • 64: MultiPolygon

   • 128: GeometryCollection

   • 254: AllSpatial

Örnekler1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [GEODIURL]/QueryHandler?op=GetKeywords&wsName=PROJE&q=ankara&startIndex=0&endIndex=1 [ { "KeywordID": 1, "Keyword": "Ankara", "Keyword_Extra": "", "RecognizerID": -987, "GeoType": 1 } ]1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 [GEODIURL]/QueryHandler?op=GetKeywords&wsName=PROJE&q=ankara&startIndex=0&endIndex=3&options={"LayerIDFilter":[-456]} [ { "KeywordID": 2, "Keyword": "Ankara", "Keyword_Extra": "", "RecognizerID": -456, "GeoType": 1 }, { "KeywordID": 3, "Keyword": "Ankara", "Keyword_Extra": "", "RecognizerID": -456, "GeoType": 1 }, { "KeywordID": 4, "Keyword": "Ankara", "Keyword_Extra": "", "RecognizerID": -456, "GeoType": 1 } ]Örnek uygulamalar