Geodi Token Oluşturma

Tokenlar aşağıdaki adresdeki arayüz kullanılarak elde edilebilir. Token, İhtiyaç duyduğunuz servise erişimi olan bir kullanıcı ile alınmalıdır. Alınan token sadece ilgili GEODI sunucusunda geçerlidir. Aşağıda verilen GEODI adresi örnek olarak verilmiştir, siz kendi sunucu adresinizi kullanmalısınız.