Raporlar

GEODI Pro modülüne sahipseniz  HTML, Text, Excel, Zip, CSV formatlarında özel raporlar hazırlayıp sunabilir, Text formatındaki raporları XML/Json sunarak sevis olarak sunabilirsiniz.

Raporlar farklı tanım dil ve ortamları kullansa da  tümünde Makro ve Localize desteği bulunmaktadır. 

GEODI Pro modülüne  ait Export menüsünden erişilebilir. Notifikasyon mekanizmasındaki e-posta içerik tanımlarıda raporlar ile hazırlanır.

%appdata%App/Geodi/Settings/Reports veya Settings/Reports altında yer alan uygun klasöre rapor tanımlarınızı atarak kullanabilirsiniz.jSettings Tanım dosyaları ile yapılabilecekler

Tüm rapor tiplerinin yanına bir jSettings dosyası atılarak özelleştirmeler yapılabilir. Rapor görüntü adı, ikonu, çalışma koşulu belirlenebilir. Sorgu değiştirilebilir.

Koşullu Gösterim

 jSettings tanım dosyasında ConditionMacro alanında makro kullanılarak istenilen koşullar sağlandığında eklentinin yüklenmesi sağlanabilir.  ActionTargets alanına proje adı yazılabilir.

MyReport.jSettings
{
    ID:"MyReport",
	DisplayName:"[$.en:My Report;tr:Benim Raporum]",
    __type: "Factory.ActionFactory:HTMLReporter",
	ActionTargets:"*",
	ConditionMacro:'c.HasPermission("DECE.SYSTEMMANAGER")',
}

Sorguyu değiştirme

jSettings  dosyası ile Sorguya ekleme yapabilirsiniz."GenericSettings" altına ekleyeceğniz "AndQuery" tanımı rapor alınırken çalıştırılan sorguya eklenecektir.

MyReport.jSettings
{
    ID:"MyReport",
	DisplayName:"[$.en:My Report;tr:Benim Raporum]",
	 IconName:"Layer/newspaper",
    __type: "Factory.ActionFactory:HTMLReporter",
	ActionTargets:"*",
	ConditionMacro:'c.HasPermission("DECE.SYSTEMMANAGER")',
	GenericSettings: {
			"AndQuery": " status:HasCanError"
		}
}