Raporlar

GEODI, HTML, Text, Excel, Zip, CSV formatlarında özel raporlar hazırlayıp sunabilir, Text formatındaki raporları XML/Json sunarak sevis olarak sunabilirsiniz.

Raporlar için GEODI Pro lisansı gereklidir.

Raporlar Macro ve Yerelleştirme/Localization desteğine sahiptir.  

Raporlara kullanıcı arayüzünden Export menüsünden veya diğer methodlar ile erişilebilir. Notifikasyon mekanizmasındaki e-posta içerikleri de rapor altyapısı ile hazırlanır.

Raporlar bir jSettings dosyası ve türe bağlı olarak başka dosyalar ile tanımlanır. Bu dosyalar %appdata%App/Geodi/Settings/Reports veya Settings/Reports altında olmalıdır.

Rapor jSettings

JSettings içinde rapor görüntü adı, ikonu, çalışma koşulu ve diğer pek çok tanım yer alır.

Koşullu Gösterim

 jSettings tanım dosyasında ConditionMacro alanında makro kullanılarak istenilen koşullar sağlandığında eklentinin yüklenmesi sağlanabilir.  ActionTargets alanına proje adı yazılabilir.

{ ID:"MyReport", DisplayName:"[$.en:My Report;tr:Benim Raporum]", __type: "Factory.ActionFactory:HTMLReporter", ActionTargets:"*", ConditionMacro:'c.HasPermission("DECE.SYSTEMMANAGER")', }

Ön Sorgu

Raporunuza sadece PDF dosyaları dahil olsun derseniz bir ön sorgu tanımı yapabilirsiniz. Diğer içerik türleri sorgut-ya dahil olsa da sonuca dahil olmazlar. Aşağıdaki örnekte rapora sadece taramada hata alınmış içerikler eklenir. GenericSettings/AndQuery

{ ID:"MyReport", DisplayName:"[$.en:My Report;tr:Benim Raporum]", IconName:"Layer/newspaper", __type: "Factory.ActionFactory:HTMLReporter", ActionTargets:"*", ConditionMacro:'c.HasPermission("DECE.SYSTEMMANAGER")', GenericSettings: { "AndQuery": " status:HasCanError" } }

 

Her satır bir içerik

GEODI raporlarında bir satır bir kelimedir. Yani içerikte keşfedilen tarihler, isimler ve diğer metalar bir satır olur. Her içerik tek satır olsun isterseniz:

{ .. GenericSettings: { "OneSummaryPerRecord":true } }

 

Init

Inıt herşeyden önce çalışır. Aşağıda verilen örnekte Data nesnesi her satır bir kelime yerine her satır bir katman olur. Distinct ile farklı anahtarları deneyebilir ve Context nesnesinin diğer methodlarına bakabilirsiniz.