GEODI URL Shortener API

 1. Bu api ile bir text, link ve ya HTML içeriği kısaltırız.

Dece.DefaultView.EvaluatorHelplers.ShortLinkEvaluatorHelper

methodların listesine aşağıdaki API sayfasından ulaşabilirsiniz.

<geodi url>/DeceSystemInfoWebHandler?op=ObjectInfo&Name=Factory.EvaluatorHelperFactory%3Ashort

Methodlar

Bu yöntemlerle üretilen link’e tıklanınca uzun link açılır. Bu link sadece üretildiği GEODI sunucusunda geçerlidir.

 1. ToShortLink

  1. Uzun linklerimizi kısaltarak aynı içeriğe ulaşabiliriz. örnek link http://geodi.aksaray.bel.tr/sl?iqiy9 şeklinde oluşur.

   1 2 [=c["short"\].ToShortLink("<kısaltmak istediğimiz link>")] [=c["short"\].ToShortLink("https://icdemo.dece.com.tr/DefaultContentViewer",new String[\]{"relation_id","wsName","dfOpener","UserSession"},new String[\]{"FTS_1727_-1_0_1","0000-DECE-Proje%20Radorede","%5CTab%3DDLV&v=-29828028Default/#&cq=content%3A%22filecontent%3A.png%22&cp=2.385&cr=1","EAAAABP3v97Sne%2FbbmgwW7B84TrvLL5E2sTB3UlMreC7Jw3XJWb6p%2FLJGG%2BInvktQtz%2BnxEQiR6c9YqLAHRFv3BLOTp0u6MUspOTUGeSbYoQwdd0lrzlUmU40zTQnU688GgtIJyUwNXBzwKqVkTJ0MZUxgeJaH%2FkKzKFsGB0K3MMzDIBvqtqU4teFrLbh%2FiefzjkY9eFS%2FnhSmSl%2FdTqNAudQ1rE9a0fnMGxjQEVxiuiKofqCBE0akrjdq6sP718TXZD04vB2jYSkw1L3lHSr5YacFVMGLWerPO6zunf7o%2FPjhZ7k8pTSurgbXNgmLFOJN4Kiw5XbOkqZt%2BKfmu%2BtM%2BIfmk%3D"})]
 2. ToShortLinkText

  1. Uzun metinleri ve base64 gibi encode edilmiş verilerden mimetype=text/html olan bir içerik üretir.

   1 [=c["short"\].ToShortLinkText("<kısaltmak istediğimiz string ifade>")]

   

 3. ToShortLinkHTML

  1. ToShortLinkText methodundan fark HTML içerik almasıdır. mimetype=text/html üretir.

   1 [=c["short"\].ToShortLinkHtml("<kısaltmak istediğimiz HTML içerik>")]