Template Hazırlama

Template tanımı arayüzlerde her bir içeriğin nasıl görüneceğini ayarlayabilmek için oluşturulmuş bir kavramdır.

GUI\Custom\ES\Template klasörüne Template için belirlenecek isim ile bir alt klasör oluşturularak içerisine Default.html isimli bir dosya atılmalıdır. 

Template seçme yöntemleri

 • Url üzerinden Template=<TemplateFolderName> iletilebilir.  İletilen değer tarayıcı bazında unutulmaz. 
 • Proje ayarlarında GenericSettings altına eklenecek
  • "Template":"<TemplateFolderName>"  tanımı ile proje bazında Varsayılan Template belirlenebilir.
  • "DisableTemplate":true tanımı ile projede Template kavramı kapatılabilir.
  • "ForceTemplate":"<TemplateFolderName>"  tanımı ile projede kullanılabilecek zorunlu tek Template tanımlanabilir. Bu tanım yapıldığında diğer tüm Template belirleme yöntemleri yok sayılır.
 • SystemJSONSettings altına eklenecek "Template":"<TemplateFolderName>"   tanımı ile tüm projeler için varsayılan Template belirlenebilir. 


"none" değeri  Bir Template seçilmediği anlamına gelecektir.


Tanımlar ve Örnekler


Default.html Template ile arama sonucu gösterimi adresinde anlatılan yollarla hazırlanacak dece-template içerebileceği gibi, aynı sayfada veya diğer dokümanlarda anlatılan yollarla hazırlanmış özel yöntemler bulundurabilir. Template sadece doküman görünümünü değiştirmeli, Sayfalardaki diğer alanlara müdehale etmemelidir. Renkler Tema, Düzen bir Layout konusudur.

Html css, script tanımı içerebilir. Başka bir css veya scripti yükleyebilir.

Default.html içerisine eklenebilecek "dece-template" id değerleri ve işlevleri

 • geodi-template-default : DLV ana ekranında tek bir içeriğin görünümünü değiştirmekte kullanılır.
 • geodi-template: Dikey listelerde ekranında tek bir içeriğin görünümünü değiştirmekte kullanılır.
 • geodi-template-hor : Yatay listelerde ekranında tek bir içeriğin görünümünü değiştirmekte kullanılır.
 • geodi-container-template-default: DLV ana ekranında İçeriğin ve tüm listenin görünümü değiştirmekte kullanılır.
 • geodi-container-template:  Dikey listelerde içeriğin ve tüm listenin görünümü değiştirmekte kullanılır.
 • geodi-container-template:  Yatay listelerde içeriğin ve tüm listenin görünümü değiştirmekte kullanılır.

Template düzenlemeyi deneyebileceğiniz örnek arayüz için tıklayınız


Örnek Default.html içeriği
<script type="dece-template" id=geodi-template-default >
	<div class="DocAll" {{ data.GetDocItemAttr() }}>
		<h1><a {{ data.GetHrefFull() }}> {{ data.DisplayName }} </a> - {{ data.AdditionalValues.Date }} </h1>
		<span class="SummaryText __textclass geodiFormatable" contentid="{{data.ContentIdentifier}}">{{data.Summary}}</span>
	</div>
</script>