Html eklenti yazma

Eklentileri arayüzleri özelleştirmek, Sayfaya html, script eklemek için kullanabilirsiniz.

%appdata%App/GEODI/GUI/Custom/ES/Component veya uygulama yanındaki GUI/Custom/ES/Component altındaki klasörlere atacağınız klasörüne atacağınız html dosyalar ES ve DA arayüzlerine dahil olacaktır. Bu yöntem ile sayfa içeriğindeki tüm olay ve sınıflara erişebilirsiniz. yanına bir jsettings dosyası ekleyerek hangi koşullarda çalışacağını ayarlayabilirsiniz. jsettings uzantılı tanım dosyası yoksa html koşulsuz içeriğe eklenir. 

(warning) jSettings tanım dosyasında ConditionMacro alanında makro kullanılarak istenilen koşullar sağlandığında eklentinin yüklenmesi sağlanabilir. GEODI için jSettings conditionMakro nesnesi GeodiWorkspace dir. Helper metodlar kullanılabilir.

(warning) jSettings tanım dosyasında ActinTargets  alanına * veya  eklentinin çalışması istenilen proje adları virgül ile ayrılarak yazılabilir.

(warning) Harita arayüzü için component klasörü GUI/Custom/Map/Component, jSettings conditionMakro nesnesi GeodiWorkspace dir.

(warning) Viewer arayüzleri için  component klasörü GUI/Custom/Viewer/Default/Script ve GUI/Custom/Viewer/Default/RightPanel jSettings conditionMakro nesnesi GeodiWorkspace dir.

(warning) HTML Report sayfasında anlatılan sunucu tag'leri kullanılabilir. Html içine Makro data null değerdedir, kullanılamaz.


MyComponent.html
<script>
	alert("Component loaded")
</script>

MyComponent.html
<dcc:panel visible='c["geodi"].GetSessionWSName()=="MyProject"'>
<script>
	alert("Component loaded")
</script>
</dcc:panel>