CSV Report

Rapor klasörüne bir jSettings dosyası atarak oluşturulabilir. 

jsettings içeriğine Kolon adları yerelleştirme,  değerleri makro kullanılarak eklenmelidir. Rapor içeriğine iletilen nesne tipini bilmenin ve buna göre raporu düzenlemeniz gerekmektedir. GEODI Pro ile oluşturacağınız raporlarda makro data nesnesi  GeodiEntry Array'dir.  Mobidi Server Raporları için nesne MobidiEntry Array'dir.

CSVReport.jSettings
{
  ID:"MyCSVReport",
	DisplayName:"[$.en:My CSV Report;tr:CSV Raporum]",
  __type: "Factory.ActionFactory:CSVReporter",
	Headers:[ 
		"[$.tr:Doküman;en:Content]",
		"[$.tr:Katman;en:Layer]",
		"[$.tr:Kelime;en:Keyword]",
		],
	Columns:[
		"=context.Data.OutputGeodiContent.DisplayName",
    "=context.Data.RecognizerBackRef.Recognizer==null?string.Empty:context.Data.RecognizerBackRef.Recognizer.DisplayName",
    "=context.Data.RecognizerBackRef.Text"
		]
}