Geodi Query API - Sorgu Facet'i Getirme

Token Geodi Token Oluşturma sayfasındaki bilgiler ile elde edilebilir.

GetFacet
AçıklamaArama sonucuna uyan dokümanların özet bilgilerini getirir.
İstek

[GEODIURL]/QueryHandler?op=GetFacet&q=[SearchString]&options=[OptionsJSON]&UserSession=[TOKEN]

 • wsName(string): İçinde arama yapılacak workspace adı.
 • q(string): Sorgu metni.
 • options(Opsiyonel): Sorgu sonucunu değiştirecek ek parametreler
  • ContentIDFilter(int[] - Opsiyonel): İçinden sorgu yapılacak içerikleri filtreler.
  • Envelope([LonMin(int),LatMin(int),LonMax(int),LatMax(int)] - Opsiyonel): Geometrisi verilen BBOX sınırları içindeki kelimeleri döner.
  • LayerIdFilter(int[] - Opsiyonel): Kelimeleri, bu kelimeleri tanıyan tanıyıcıların ID'lerine göre filtreler.
  • KeywordIdFilter(int[] - Opsiyonel): Kelimeleri ID'lerine göre filtreler.
HttpMethodGET,POST
Beklenen Hatalar

401 Unauthorized access / Access denied

403 Forbidden

511 Network Authentication Required

501 Server Error

Dönecek Sonuç
{
	"LastWSScanKey":"",
	"TotalDocument":0,
	"TotalDeletedDocument":0,
	"TotalGeodiKeyword":0,
	"TotalHasNote":0,
	"FoundDocument":0,
	"FoundGeodiKeyword":0,
	"FoundDocLabel":0,
	"FoundHasGeo":0,
	"DocForEnumarator":{"":0},
	"DocForRecongizer":{"":0},
	"DocForContentType":{"":0}
}
 • LastWSScanKey: En son taramanın anahtarı.
 • TotalDocument: Workspace'de kaç içerik olduğu.
 • TotalDeletedDocument: Workspace'den kaç tane içerik silindiği.
 • TotalGeodiKeyword: Taramada kaç kelime bulunduğu.
 • TotalHasNote: Not eklenmiş içerik sayısı.
 • FoundDocument: Sorguyla uyuşan kaç içerik bulunduğu.
 • FoundGeodiKeyword: Tarama sonucundan bulunan kelimeler arasında sorguyla uyuşan kaç kelime bulunduğu.
 • FoundHasGeo: Bulunan içeriklerin kaçının geometrisi olduğu.
 • DocForEnumerator: Hangi enumerator'ın kaç tane sorgu sonucuna uyan içerik sağladığının enumerator ID'si ve sayı çiftleri şeklinde ifadesi.
 • DocForRecognizer: Hangi tanıyıcının sorgu sonucuna uyan içeriklerden kaçında tanıma yaptığının tanıyıcı ID'si ve sayı çiftleri şeklinde ifadesi.
 • DocForContentType: Hangi tipte kaç içerik olduğunun içerik tipi anahtar değeri ve sayı çiftleri şeklinde ifadesi.
Örnekler
//Request : [GEODIURL]/QueryHandler?op=GetFacet&wsName=PROJE&wsName=PROJE&q=ankara
{
	"LastWSScanKey":"20.01.2017 00:00:00",
	"TotalDocument":5,
	"TotalDeletedDocument":0,
	"TotalGeodiKeyword":400,
	"TotalHasNote":0,
	"FoundDocument":4,
	"FoundGeodiKeyword":0,
	"FoundDocLabel":0,
	"FoundHasGeo":0,
	"DocForEnumarator":{"-1234":4},
	"DocForRecongizer":{"-2435":4,"-3456":4},
	"DocForContentType":{"filecontent:.doc":2,"filecontent:.xls":1,"filecontent:.pdf":1}
}
Örnek uygulamalar