Geodi Query API - Sorgu Facet'i Getirme

Token Geodi Token Oluşturma sayfasındaki bilgiler ile elde edilebilir.

GetFacet

GetFacet

Açıklama

Arama sonucuna uyan dokümanların özet bilgilerini getirir.

İstek

[GEODIURL]/QueryHandler?op=GetFacet&q=[SearchString]&options=[OptionsJSON]&UserSession=[TOKEN]

 • wsName(string): İçinde arama yapılacak workspace adı.

 • q(string): Sorgu metni.

 • options(Opsiyonel): Sorgu sonucunu değiştirecek ek parametreler

  • ContentIDFilter(int[] - Opsiyonel): İçinden sorgu yapılacak içerikleri filtreler.

  • Envelope([LonMin(int),LatMin(int),LonMax(int),LatMax(int)] - Opsiyonel): Geometrisi verilen BBOX sınırları içindeki kelimeleri döner.

  • LayerIdFilter(int[] - Opsiyonel): Kelimeleri, bu kelimeleri tanıyan tanıyıcıların ID'lerine göre filtreler.

  • KeywordIdFilter(int[] - Opsiyonel): Kelimeleri ID'lerine göre filtreler.

HttpMethod

GET,POST

Beklenen Hatalar

401 Unauthorized access / Access denied

403 Forbidden

511 Network Authentication Required

501 Server Error

Dönecek Sonuç1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 { "LastWSScanKey":"", "TotalDocument":0, "TotalDeletedDocument":0, "TotalGeodiKeyword":0, "TotalHasNote":0, "FoundDocument":0, "FoundGeodiKeyword":0, "FoundDocLabel":0, "FoundHasGeo":0, "DocForEnumarator":{"":0}, "DocForRecongizer":{"":0}, "DocForContentType":{"":0} }
 • LastWSScanKey: En son taramanın anahtarı.

 • TotalDocument: Workspace'de kaç içerik olduğu.

 • TotalDeletedDocument: Workspace'den kaç tane içerik silindiği.

 • TotalGeodiKeyword: Taramada kaç kelime bulunduğu.

 • TotalHasNote: Not eklenmiş içerik sayısı.

 • FoundDocument: Sorguyla uyuşan kaç içerik bulunduğu.

 • FoundGeodiKeyword: Tarama sonucundan bulunan kelimeler arasında sorguyla uyuşan kaç kelime bulunduğu.

 • FoundHasGeo: Bulunan içeriklerin kaçının geometrisi olduğu.

 • DocForEnumerator: Hangi enumerator'ın kaç tane sorgu sonucuna uyan içerik sağladığının enumerator ID'si ve sayı çiftleri şeklinde ifadesi.

 • DocForRecognizer: Hangi tanıyıcının sorgu sonucuna uyan içeriklerden kaçında tanıma yaptığının tanıyıcı ID'si ve sayı çiftleri şeklinde ifadesi.

 • DocForContentType: Hangi tipte kaç içerik olduğunun içerik tipi anahtar değeri ve sayı çiftleri şeklinde ifadesi.

Örnekler1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 //Request : [GEODIURL]/QueryHandler?op=GetFacet&wsName=PROJE&wsName=PROJE&q=ankara { "LastWSScanKey":"20.01.2017 00:00:00", "TotalDocument":5, "TotalDeletedDocument":0, "TotalGeodiKeyword":400, "TotalHasNote":0, "FoundDocument":4, "FoundGeodiKeyword":0, "FoundDocLabel":0, "FoundHasGeo":0, "DocForEnumarator":{"-1234":4}, "DocForRecongizer":{"-2435":4,"-3456":4}, "DocForContentType":{"filecontent:.doc":2,"filecontent:.xls":1,"filecontent:.pdf":1} }Örnek uygulamalar