eBYS ve Arşiv Yazılımları için Entegrasyon Notları

eBYS ve Arşiv yazılımları ile GEODI arasında çok sayıda entegrasyon modeli üretilebilir. Burada bir kaç tanesinden söz edeceğiz.

Modellerimiz ağırlıklı olarak ilgili yazılımdan GEODI'yi çağırmak üzerine kurulu. eBYS/Arşiv yazılımının GEODIyi çağırması pek çok karmaşık süreci de en baştan çözüyor.

 1. Dokümanların depolandığı veri tabanının paylaşılmasına gerek kalmıyor.
 2. Karmaşık yetki mekanizmalarının GEODI tarafından çözülmesine gerek kalmıyor
 3. Dokümanların yaşam döngüsünün GEODI tarafından anlaşılması gerekmiyor.


eBYS/Arşiv yazılımından GEODI'nin çağrılabileceği temel noktalar


 1. Yeni Doküman geldiği zaman
  1. Gelen doküman ve eklerinin tümünü ve metaverileri Geodi Feed Api ( FeedHandler ) kullanılarak gönderilebilir. Feed API içinde yetkiler de bulunur. GEODI ve Yazılım'ın kullanıcıları eşleştiği sürece bu yetkiler GEODI tarafından da aynen geçerli olurlar. 
  2. GEODI'yi metaveri/index bilgisi çıkarma işlemi için kullanmak isterseniz yeni doküman eklendiği zaman Geodi Data Extraction API ( Formatter )  kullanabilirsiniz. Bu şekilde GEODI doküman içinde geçen tarihler, parsel numaraları ve diğer pek çok bilgiyi size sunacaktır. Eğer Geodi Feed Api ( FeedHandler ) kullanıldıysa aynı içeriği tekrar vermek yerine Geodi Query API ( Query ) seçeneği kullanılabilir. 
 2. Dokümanın erişim yetkileri değiştiği zaman
  1. Değişen yetkiler GEODI'ye yine Geodi Feed Api ( FeedHandler ) ile bildirilir. 
 3. Dokümanın içeriği değiştiği zaman
  1. Değişen içerik GEODI'ye iletilmelidir. GEODI bu değişimi versiyonlayacaktır. iletme yöntemi yine FeedAPI'dir. 
 4. Doküman İndex/metaverileri değiştiği zaman
  1. GEODI'ye dokümanın kendisinin yanında manuel oluşturulan index/metaveri değerlerini de gönderebilirsiniz. İletme yöntemi yine FeedAPI'dir. metaveri değişimi de versiyonlamaya girer. 
 5. Entegrasyon öncesi eBYS/Arşiv yazılımında  zaten var olan veriler için bir kez toplu olarak GEODI'ye aktarım yapılmalıdır.
  1. Toplu aktarmanın yolu FeedAPI'dir. Çok sayıda doküman olması durumunda geceleri çalışacak bir görev olarak tasarlanmasında yarar vardır.
  2. Toplu gönderim için Geodi Feed API - Uygulama Servisleri ile Entegrasyon Yöntemi ( GEODI → APP)  de düşünülebilir.


Bulunan Dokümanlar Nerede Açılacak?

GEODI'de bulunan dokümanların kendi yazılımınızda veya GEODI'de açılmasını isteyebilirsiniz. Feed API size bu seçeneği sunacaktır. 


Arama işlevi hangi yazılımda gerçekleşecek?

GEODI Full text arama yapan bir yazılım. Bunun yanında konumlara göre yakınında gibi aramaları da yapabiliyor. İçerikteki tarihler üzerinde semantik arama yetenekleri de var. Bu yetenekleri yazılımınızda bir kaç şekilde kullanabilirsiniz.

 • GEODI Search API kullanacarak geriye dönen sonucu kendiniz yorumlayabilir ve standartlarınıza göre görselleştirebilirsiniz. 
 • GEODI Search sonucunu iframe ile yazılımınıza kolayca entegre edebilirsiniz. Görsel farklılıkları gidermek için gerekli tema desteği GEODI tarafında mevcuttur. 


Yetkilendirme nasıl yönetilecek?

Feed API ile iletilen izin ve yasaklar GEODI sorgularında dikkate alınır. Böylece bir kullanıcı eğer eBYS veya Arşiv tarafında bir dokümana erişemiyorsa GEODI sorgusunda da erişemez. 

Detaylar için lütfen İzin ve Yasakların GEODI ve diğer uygulamalar arasında paylaşımı sayfasına bakınız.


***