İzin ve Yasakların GEODI ve diğer uygulamalar arasında paylaşımı

Uygulama Feed işleminde izin ve yasakları gönderebilir. 

Kendi özel kullanıcı,yetkilendirme rol veya yetki tanımlarını kullanma

İzin ve yasaklar için uygulamanın kendi yetki modelindeki rol veya tanımlar gönderilebilir. Herhangi bir kullanıcı sorgulama yaptığı zaman GEODI diğer uygulamaya kullanıcının yetkilerini sorar. Bu işlem her 20dk da bir yapılır. Diğer uygulama Kullanıcı Yetkilerini Paylaşma ( GEODI → APP) servisini gerçekleyerek kullanıcı-rol-yetki eşleşmelerini yönetmelidir. Örnek : rol bazlı yetki modeli


// Feed API dokümantasyonunda bütün özelliklere ulaşabilirsiniz
// Burada Rol1,2 ve 3 erişebilir
// Rol 5 erişemez
{
	...
  Permission : {  Permit : ['Rol1','Rol2','Rol3'] , Deny : ['Rol5'] }
}

Uygulama Kullanıcı Yetkilerini Paylaşma ( GEODI → APP)  anlatılan GetRoles methodunda sorulan kullanıcının rollerini dönmelidir. Rollerin string olması ve FeedAPI'de verilen ile uyumlu olması yeterlidir.

Örnek : doküman bazlı yetki modeli 1


Yöntem 1
// Feed API dokümantasyonunda bütün özelliklere ulaşabilirsiniz

{
	...
  Permission : {  Permit : ['UserID1','UserID2','UserID3'] , Deny : ['UserID5'] }
}

Uygulama Kullanıcı Yetkilerini Paylaşma ( GEODI → APP)  anlatılan GetRoles methodunda sorulan kullanıcının ID'sini dönmelidir. 

Örnek : doküman bazlı yetki modeli 2


Yöntem 2
// Feed API dokümantasyonunda bütün özelliklere ulaşabilirsiniz

{
	...
  Permission : {  Permit : ['DocID'] }
}

Uygulama Kullanıcı Yetkilerini Paylaşma ( GEODI → APP)  anlatılan GetRoles methodunda sorulan kullanıcının görebildiği doküman ID'lerini dönmelidir. 

GEODI tarafında tanınan Grup ve Kullanıcı tanımlarını kullanma

GEODI tarafından tanınan grup ve kullanıcılar Permit veya Deny içeriğinde kullanılabilir. 

 • GEODI Grupları için Grup ID kullanılmalıdır. Grup ID Geodi Yetki yönetimi ekranında Grup listesinde Grup için kullanılan ID'dir (Tarayıcılarda Öğeyi Denetle işlemi ile ID öğrenilebilir).  UserGroup_111aa11-1b11-...
 • GEODI Kullanıcları için User UniqueName kullanılmalıdır. Örnek : Geodi:guest
 • LDAP Grupları ve kullanıcıları için LDAP SID kullanılmalıdır. Örnek :  S-1-5-......


Örnek : rol bazlı yetki modeli


// Feed API dokümantasyonunda bütün özelliklere ulaşabilirsiniz
// Burada belirtilen grup, LDAP Kullanıcısı ve Geodi Kullanıcısı erişebilir
// Geodi:guest kullanıcısı erişemez
{
	...
  Permission : {  Permit : [' UserGroup_111aa11-1b11...','S-1-5-...','Geodi:ornek.kullanici'] , Deny : ['Geodi:guest'] }
}