Geodi Workspace Information API - Workspace Bilgilerini Alma

GEODI servislerinden alınan bazı bilgileri yorumlamak için proje bilgileri gerekebilir. Bu servis ile projedeki tanıyıcı ve kaynaklara, id/short id değerlerine ulaşabilirsiniz

(warning) Projeye birden fazla eklenen katmanlar için ID değerleri proje bazında değişmektedir. Projeye bir defa eklenebilen listedeki katmanların ID değerleri sabittir. 

RecognizerShortID
Geometri Tanıyıcı

1724773852

Tarih Tanıyıcı

1394679678

Dil Tanıyıcı

-45620008

İsim Tanıyıcı

1908803329

E-Posta Tanıyıcı

-137705666

Ada/Parsel Tanıyıcı

-82231797

Kilometre Tanıyıcı

-100440746

Coğrafi Sınır Tanıyıcı

-773006848

Twitter Hashtag Tanıyıcı

-1235424222

Twitter Mention Tanıyıcı

1004933692

TCKN Tanıyıcı

-770985758

Telefon No Tanıyıcı

-827888131

VKN Tanıyıcı

557387937

Adres Tanıyıcı

1628522554


Token Geodi Token Oluşturma sayfasındaki bilgiler ile elde edilebilir.

GetWSInfo

AçıklamaAdı verilen workspace bilgilerini döner.
İstek

[GEODIURL]/WSInfoHandler?op=GetWSInfo&wsName=[WSNAME]&IncludeInfo=[IncludeInfo]

 • wsName: Workspace Adı
 • IncludeInfo(Opsiyonel)Dönen nesne içine hangi bilgileri ekleneceğini seçen enum değeri. Enum değerlerine karşılık gelen bilgiler aşağıdaki gibidir:
  • 0: Varsayılan (tüm bilgileri ekler.)
  • 1: Tanıyıcılar
  • 2: Enumerator'ler
  • 4: İçerik okuyucular
  • 8: Diller
  • 16: Diğer workspace'ler
  • 31: Hepsi
HttpMethodGET,POST
Dönebilecek Hatalar

401 Unauthorized access / Access denied

403 Forbidden

511 Network Authentication Required

501 Server Error

Dönecek sonuç
{
	"Recognizers": [],
	"Enumarators": [],
	"ContentReaders": [],
	"Workspaces": 
	[
		{
			"Name": "",
			"IconName": "",
			"CanEdit": true
		}
	],
	"Languages": [],
}


 • Recognizers: Workspace'e ekli olan tanıyıcılar. IncludeInfo değerinde Tanıyıcılar(1) biti set edilmişse döner.
 • Enumerators: Workspace'e ekli olan enumerator'ler. IncludeInfo değerinde Enumerator(2) biti set edilmişse döner.
 • ContentReaders: Workspace'e ekli olan okuyucular. IncludeInfo değerinde İçerik Okuyucu(4) biti set edilmişse döner.
 • Workspaces: Workspace bilgileri. Normalde wsName parametresinde adı verilen workspace gelir. IncludeInfo değerinde diğer workspace'leri getirmek için olan bit(8) set edilmişse diğer workspaceler de bu listeye eklenir.
  • Name: Workspace adı
  • IconName: Workspace ikonunun adı.
  • CanEdit: İstekte bulunan kullanıcının workspace'i düzenleme yetkisi olup olmadığı.
Örnek
//Request : [GEODIURL]/WSInfoHandler?op=GetWSInfo&wsName=TEST-BUCA&IncludeInfo=3
{
	"Recognizers": [
		{
			"__type": "Factory.LayerFactory:ParcelRecognizer",
			"DisplayName__NonLocalized": "[$Recognizer:parcelRecognizerName]",
			"DisplayName": "Ada/Parsel",
			"WizardDisplayName__NonLocalized": "[$Recognizer:parcelRecognizerWizardName]",
			"WizardDisplayName": "Ada/Parsel Tanıyıcı",
			"AddingCondition": 2,
			"IconName": "Layer/parcel",
			"ItemHashCode": -82231797,
			"ID": "Default_ParcelRecognizer"
		},
		{
			"__type": "Factory.LayerFactory:GeodiDictionary",
			"ID": "GeodiDictionary_500edf39-8770-4c57-bcc8-27d530ce100c",
			"GroupName": "Belediye",
			"AddingCondition": 1,
			"WizardDisplayName": "",
			"DisplayName": "Mahalle (Buca)",
			"IconName": "Layer/yer_imleri_2",
			"ItemHashCode": -1243119817
		}
	],
	"Enumarators": [
		{
			"__type": "Factory.ContentReaderEnumaratorFactory:FolderContentReaderEnumarator",
			"ItemHashCode": -309705026,
			"ID": "FolderContentReaderEnumarator_02ccfe71-5894-473b-a9a1-12d8345ae1d4",
			"DisplayName": "BUCA",
			"IconName": "Enumarator/folder"
		}
	],
	"Workspaces": [
		{
			"CanEdit": true,
			"IconName": "Workspace/workspace32",
			"Name": "TEST-BUCA"
		}
	]
}
Örnek Uygulamalar