Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


Expand
titleBarcode


Attribute Adı

İşlevi


src

İmaj içeriğidir. byte[], Stream,string dönen makro veya string url olabilir.


autorotate

varsayılan değer


maxsize

barkodun yüksekliğini float olarak ayarlar


renderType

normal (Linear) barkod veya QRCode ayrımını yapmayı sağlar. Varsayılan değer "barcode", Qrcode için ayarlamak gerekir


borderColor

Dış çerçeve için renk ayarlaması yapar, varsayılan rengi siyahtır


borderWidth

Dış çerçeve için kalınlık ayarlaması yapar, float değer alır


textColor

barkodun metninin ne renk yazılacağını ayarlar


textAlignment

metnin hizalama alanını ayarlar, varsayılan değeri center (merkez)


textLocation

metnin nerede görüneceğini ayarlar, varsayılan değeri normal barkod için below(altta) ve qrcode için none(yok) olacak şekilde ayarlandı


borderColor veya borderWidth girilmezse hiç çerçeve çizmez. 

textColor, textAlignment veya textLocation belirtilmezse normal barkod için altta ortalı bir şekilde (below+center) barkod metnini yazar, qrcode ise hiç yazmaz.

standart bir barkod eklemek için aşağıdaki kod yeterlidir.

Code Block
 <div><dcc:Barcode code="12345678"/></div> Expand
titleQR Code


Attribute Adı

İşlevi

Değerleri

code

barkod oluşturulacak text ifadesidir.

text ifade yada macro

width

barkodun genişliğini float olarak ayarlar


height

barkodun yüksekliğini float olarak ayarlar


renderType

normal (Linear) barkod veya QRCode ayrımını yapmayı sağlar. Varsayılan değer "barcode", Qrcode için ayarlamak gerekir

QR

borderColor

Dış çerçeve için renk ayarlaması yapar, varsayılan rengi siyahtır

html renk kodları

borderWidth

Dış çerçeve için kalınlık ayarlaması yapar, float değer alır


textColor

barkodun metninin ne renk yazılacağını ayarlar

html renk kodları

textAlignment

metnin hizalama alanını ayarlar, varsayılan değeri center (merkez)

center,far,near

textLocation

metnin nerede görüneceğini ayarlar, varsayılan değeri normal barkod için below(altta) ve qrcode için none(yok) olacak şekilde ayarlandı

below,right,above,none

borderColor veya borderWidth girilmezse hiç çerçeve çizmez. 

textColor, textAlignment veya textLocation belirtilmezse normal barkod için altta ortalı bir şekilde (below+center) barkod metnini yazar, qrcode ise hiç yazmaz.

standart bir barkod eklemek için aşağıdaki kod yeterlidir.

Code Block
 <div><dcc:Barcode code="12345678"/></div> 

 Değerleri macro olarak kullanmak istersek aşağıdaki şekilde bir kullanım yapmalıyız.

Code Block
<div><dcc:Barcode code="[=context.Data.record.Layer.DisplayName]"/></div>

QRCODE barcode oluşturmak için örnek

Code Block
<div><dcc:Barcode code="[=context.Data.record.Layer.DisplayName]" renderType="QR"/></div>

Mobidi bilgi kartı raporunda örnek kullanımı şu şekilde olmalıdır. Kırmızı çerçeve,qrcode.

Code Block
<div class="rpLine"><dcc:Barcode code="[=(context.Data.record.Layer.DisplayName + context.Data.record.StartTimeObj)]" BorderColor="#DA1616" renderType="QR" TextAlignment="far" textLocation="right"></dcc:Barcode></div>

yukarıdaki örnek için ekran görüntüsü ekte vardır.Image Removed

Image Added

 

Image Removed


Image Added