Örnek: QRCode ve BarCode nesneleri

Attribute Adı

İşleviAttribute Adı

İşlevisrc

İmaj içeriğidir. byte[], Stream,string dönen makro veya string url olabilir.autorotate

varsayılan değermaxsize

barkodun yüksekliğini float olarak ayarlarrenderType

normal (Linear) barkod veya QRCode ayrımını yapmayı sağlar. Varsayılan değer "barcode", Qrcode için ayarlamak gerekirborderColor

Dış çerçeve için renk ayarlaması yapar, varsayılan rengi siyahtırborderWidth

Dış çerçeve için kalınlık ayarlaması yapar, float değer alırtextColor

barkodun metninin ne renk yazılacağını ayarlartextAlignment

metnin hizalama alanını ayarlar, varsayılan değeri center (merkez)textLocation

metnin nerede görüneceğini ayarlar, varsayılan değeri normal barkod için below(altta) ve qrcode için none(yok) olacak şekilde ayarlandıborderColor veya borderWidth girilmezse hiç çerçeve çizmez. 

textColor, textAlignment veya textLocation belirtilmezse normal barkod için altta ortalı bir şekilde (below+center) barkod metnini yazar, qrcode ise hiç yazmaz.

standart bir barkod eklemek için aşağıdaki kod yeterlidir.

1 <div><dcc:Barcode code="12345678"/></div>Attribute Adı

İşlevi

Değerleri

Attribute Adı

İşlevi

Değerleri

code

barkod oluşturulacak text ifadesidir.

text ifade yada macro

width

barkodun genişliğini float olarak ayarlarheight

barkodun yüksekliğini float olarak ayarlarrenderType

normal (Linear) barkod veya QRCode ayrımını yapmayı sağlar. Varsayılan değer "barcode", Qrcode için ayarlamak gerekir

QR

borderColor

Dış çerçeve için renk ayarlaması yapar, varsayılan rengi siyahtır

html renk kodları

borderWidth

Dış çerçeve için kalınlık ayarlaması yapar, float değer alırtextColor

barkodun metninin ne renk yazılacağını ayarlar

html renk kodları

textAlignment

metnin hizalama alanını ayarlar, varsayılan değeri center (merkez)

center,far,near

textLocation

metnin nerede görüneceğini ayarlar, varsayılan değeri normal barkod için below(altta) ve qrcode için none(yok) olacak şekilde ayarlandı

below,right,above,none

borderColor veya borderWidth girilmezse hiç çerçeve çizmez. 

textColor, textAlignment veya textLocation belirtilmezse normal barkod için altta ortalı bir şekilde (below+center) barkod metnini yazar, qrcode ise hiç yazmaz.

standart bir barkod eklemek için aşağıdaki kod yeterlidir.

1 <div><dcc:Barcode code="12345678"/></div>

 Değerleri macro olarak kullanmak istersek aşağıdaki şekilde bir kullanım yapmalıyız.

1 <div><dcc:Barcode code="[=context.Data.record.Layer.DisplayName]"/></div>

QRCODE barcode oluşturmak için örnek

1 <div><dcc:Barcode code="[=context.Data.record.Layer.DisplayName]" renderType="QR"/></div>

Mobidi bilgi kartı raporunda örnek kullanımı şu şekilde olmalıdır. Kırmızı çerçeve,qrcode.

1 <div class="rpLine"><dcc:Barcode code="[=(context.Data.record.Layer.DisplayName + context.Data.record.StartTimeObj)]" BorderColor="#DA1616" renderType="QR" TextAlignment="far" textLocation="right"></dcc:Barcode></div>

yukarıdaki örnek için ekran görüntüsü ekte vardır.