Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Rapor içeriğine iletilen nesne tipini bilmenin ve buna göre raporu düzenlemeniz gerekmektedir. GEODI Pro ile oluşturacağınız raporlarda makro data nesnesi  GeodiEntry Array'dir. Mobidi Server Raporları için nesne MobidiEntry Array'dir.

Table of Contents

Sunucu tag (Kontrol) kullanımı

...