Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Tüm rapor tiplerinin yanına bir jSettings dosyası atılarak özelleştirmeler yapılabilir. Rapor görüntü adı, ikonu, çalışma koşulu belirlenebilir. Sorgu değiştirilebilir.

Table of Contents
minLevel2

Koşullu Gösterim

 jSettings tanım dosyasında ConditionMacro alanında makro kullanılarak istenilen koşullar sağlandığında eklentinin yüklenmesi sağlanabilir.  ActionTargets alanına proje adı yazılabilir.

...