Geodi Data Extraction API - Verilen Metni Tanıma Yöntemi

Token Geodi Token Oluşturma sayfasındaki bilgiler ile elde edilebilir.

Recognize

AçıklamaKullanıcı tarafından sağlanan bir metin için mevcut workspace'deki tarayıcıların bulduğu entry'leri döner.
İstek

[GEODIURL]/DataExtractionHandler?op=Recognize&wsName=[WSNAME]&Text=[Text]&UserSession=[TOKEN]

 • wsName: Workspace Adı
 • Text: İçinde tanıma yapılacak metin.
HttpMethodGET,POST
Dönebilecek Hatalar

401 Unauthorized access / Access denied

403 Forbidden

511 Network Authentication Required

501 Server Error

Dönecek sonuç
{
	"ElapsedMilliseconds":0,
	"Entries":
	[
		{
			"OriginalText":"",
			"Text":"",
			"StartIndex":0,
			"Length":1,
			"Filter":null
		}
	]
}
 • ElapsedMilliseconds: Tanıma için kaç ms harcandığı.
 • Entries: GEODI tarafından tanınan entrylerin listesi.
  • OriginalText: Tanımanın gerçekleştiği metin parçası
  • Text: Metnin içinden yapılan tanımanın yazısı.
  • StartIndex: OriginalText'in metnin içindeki 0 tabanlı başlangıç konumu.
  • Length: OriginalText'in uzunluğu
  • Filter: Varsa entry için oluşturulan değer.
   • StartDouble: Değer aralığının başı.
   • EndDouble: Değer aralığının sonu.
   • IsFixedValue: Değerin sabit olup olmadığı. False ise bir aralık değeridir.
   • RecognizerID: Kelimeyi tanıyan tanıyıcının ID'si.
   • ValueTypeCode: Değeri tipine karşılık gelen enum değeri. Bu enum değerlerinin kelime değeri tipi karşılıkları aşağıdaki gibidir:
    • 0: Empty
    • 1: Object
    • 2: DBNull
    • 3: Boolean
    • 4: Char
    • 5: SByte (-128, 127)
    • 6: Byte (0, 255)
    • 7: Int16 (-32768, 32767)
    • 8: UInt16 (0, 65535)
    • 9: Int32 (-2147483648, 2147483647)
    • 10: UInt32 (0, 4294967295)
    • 11: Int64 (-9223372036854775808, 9223372036854775807)
    • 12: UInt64 (0, 18446744073709551615)
    • 13: Single
    • 14: Double
    • 15: Decimal
    • 16: DateTime
    • 18: String
Örnek
//Request : [GEODIURL]/DataExtractionHandler?op=Recognize&wsName=PROJE&Text=10 ada 20 parseldeki
{
	"ElapsedMilliseconds":0,
	"Entries":
	[
		{
			"OriginalText":"10 ada 20 parseldeki",
			"Text":"10 Ada 20 Parsel",
			"StartIndex":0,
			"Length":20,
			"Filter":null
		}
	]
}
Örnek Uygulamalar