Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Nesnelerin tüm özelliklerine Tek İçerik - ContentObjet, ve  ve Çoklu İçerik - IntegrationObject  adresleri kullanılarak Geodi üzerinden ulaşılabilir.  

...