Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Mevcut GEODI arayüzlerini özelleştirebilir, Yeni rapor, dashboard tanımları, olay davranışları ekleyebilirsiniz.


GEODI içerisinde hazırda ES ( Enterprise Search) ve DA ( Digital Atlas ) başlangıç sorgu sayfaları olarak sunulmaktadır. 

Arayüzlerde html, script ekleyerek özelleştirme yapabilir, ES arayüzü için yeni görünümler hazırlayabilirsiniz.Children Display