Geodi Data Extraction API - Verilen İçeriği Tanıma Yöntemi

Token Geodi Token Oluşturma sayfasındaki bilgiler ile elde edilebilir.

RecognizeContent

AçıklamaKullanıcı tarafından GEODI'ye gönderilen bir içerik içinden mevcut workspace'deki tarayıcıların bulduğu entry'leri döner.
İstek

[GEODIURL]/DataExtractionHandler?op=RecognizeContent&wsName=[WSNAME]&content=[ContentJson]&UserSession=[TOKEN]

İstek 2

[GEODIURL]/DataExtractionHandler?op=RecognizeContent&wsName=[WSNAME]&fileName=[FileName]&UserSession=[TOKEN]

dosya adı ve içerik byte[] olarak gönderilebilir

Request Url: [GEODIURL]/DataExtractionHandler?op=RecognizeContent&wsName=PROJE&fileName=myProj.doc
Request HTTP HEADER : Content-Length:1740
Request : 1740 byte[] içerik
HttpMethodGET,POST
Dönebilecek Hatalar

401 Unauthorized access / Access denied

403 Forbidden

511 Network Authentication Required

501 Server Error

Dönecek sonuç
{
	"ElapsedMilliseconds":0,
	"Entries":
	[
		{
			"OriginalText":"",
			"Text":"",
			"StartIndex":0,
			"Length":1,
			"Filter":null
		}
	]
}
 • ElapsedMilliseconds: Tanıma için kaç ms harcandığı.
 • Entries: GEODI tarafından tanınan entrylerin listesi.
  • OriginalText: Tanımanın gerçekleştiği metin parçası
  • Text: Metnin içinden yapılan tanımanın yazısı.
  • StartIndex: OriginalText'in metnin içindeki 0 tabanlı başlangıç konumu.
  • Length: OriginalText'in uzunluğu
  • Filter: Varsa entry için oluşturulan değer.
   • StartDouble: Değer aralığının başı.
   • EndDouble: Değer aralığının sonu.
   • IsFixedValue: Değerin sabit olup olmadığı. False ise bir aralık değeridir.
   • RecognizerID: Kelimeyi tanıyan tanıyıcının ID'si.
   • ValueTypeCode: Değeri tipine karşılık gelen enum değeri. Bu enum değerlerinin kelime değeri tipi karşılıkları aşağıdaki gibidir:
    • 0: Empty
    • 1: Object
    • 2: DBNull
    • 3: Boolean
    • 4: Char
    • 5: SByte (-128, 127)
    • 6: Byte (0, 255)
    • 7: Int16 (-32768, 32767)
    • 8: UInt16 (0, 65535)
    • 9: Int32 (-2147483648, 2147483647)
    • 10: UInt32 (0, 4294967295)
    • 11: Int64 (-9223372036854775808, 9223372036854775807)
    • 12: UInt64 (0, 18446744073709551615)
    • 13: Single
    • 14: Double
    • 15: Decimal
    • 16: DateTime
    • 18: String
Örnek 1
Request : [GEODIURL]/DataExtractionHandler?op=RecognizeContent
 {
  wsName: "PROJE"
  content : 
    {
      ContentURL : '~/MyApplication/Content.php?id=1465',
      DisplayName:'Kontrol Listesi Dokümanı',
      ContentDate:'Mon, 04 May 2015 07:38:28 GMT',
      ViewURL : '~/MyApplication/ContentView.php?id=1465'
    }
	UserSession: "..."
 }
Örnek 2
<input id="myFile" type="file">
<script>

			var GEODIURL="...";
			var Token="..."
			var wsName="...";
      function RecognizeMyFile() {
        var fileData = $("#myFile")[0].files[0];
        var url = GEODIURL + "/DataExtractionHandler?op=RecognizeContent";
        url += "&fileName=" + UrlEncode(fileData.name);
        url += "&wsName=" + UrlEncode(wsName);
        url += "&UserSession=" + UrlEncode(Token);
    
        $.ajax({
          url: url, 
          type: "POST",
          data: fileData,
          cache: false,
          contentType: false,
          processData: false,
          crossDomain: true,
          timeout:300000,
          success: function(data) {
           /// Response
          }});
      }

</script>
Örnek Uygulamalar