GEODI Api Dokümantasyonu

GEODI yeteneklerinden GEODI API'leri üzerinden de faydalanabilirsiniz. Temel API'ler ve parametrelerinin tümünün dokümantasyonunu bulacaksanız.

Tüm örnek uygulamalara aşağıdaki linklerden ve servis detay sayfalarından ulaşabilirsiniz.Geodi Token Oluşturma

Token oluşturan kullanıcı bilgilerini içeren, İstek yapan rol, kullanıcı ve yetkilerin, kısıtların ayarlandığı bir ifadedir. Alınan Token özellikle değiştirilmediği sürece 10 yıl geçerlidir. Bir defa alınması yeterlidir.

Geodi Query API ( Query )

GEODI tarafından indexlenmiş bir projeden sorgulama yapmak, sonuçlarını uygulamanızda işlemek istiyorsanız bu servisten yararlanabilirsiniz. Tüm sorgu yeteneklerine buradan ulaşabilirsiniz.

Geodi Data Extraction API ( Formatter )

Bir metin veya dosya içeriğindeki Kişi isimleri, Tarihler, Parsel Numaraları, e-Posta adresleri veya sözlük tanımları gibi GEODI tarafından tanınan içerikleri alıp uygulamanızda yararlanmak için bu servisi kullanabilirsiniz.

Geodi Feed Api ( FeedHandler )

GEODI ye kaynak veri sağlamak için bu servisi kullanabilirsiniz. Sağladığınız kaynağa bir arama sonucunda ulaşıldığında açılacak uygulamayı belirtebilirsiniz.

Geodi Workspace Information Api ( WSInfo )

GEODI servislerinden alınan bazı bilgileri yorumlamak için proje bilgileri gerekebilir. Bu kapsamdaki servisleri kullanarak proje hakkında çeşitli bilgilere ulaşabilirsiniz.

Kullanıcı Yetkilerini Paylaşma ( GEODI → APP)

Geodi Feed API - Besleme Yöntemi (APP → GEODI ) veya Geodi Feed API - Uygulama Servisleri ile Entegrasyon Yöntemi ( GEODI → APP) yöntemlerinden biri ile besleme yapan web uygulaması iseniz ihtiyaç halinde yetki/rol bilgilerini paylaşmak için bu servisi gerçekleyebilirsiniz

Geodi User Token API - Güvenilen istemciler için SSO

Kullanıcı Olaylarını izleme/Olay Geçmişine Ulaşma

Geodi üzerindeki kullanıcı aktivitelerini izleyebilir, Loglarına ulaşabilirsiniz.

Embedded Result - Gömülü Sonuç Gösterimi

GEODI sorgu sonuçlarını GEODI arayüzleri ile veya scriptler ile uygulamanızda kullanabilirsiniz.

  • Template ile arama sonucu gösterimiGEODI rest api servisleri sağlamaktadır. Sorgu servislerinden yararlanarak sorgu sonuçlarını uygulamanızda kullanabilirsiniz. Sonuçları GeodiQueryJS ile istediğiniz formatta gösterebileceğiniz gibi Angular.js Vue.js gibi kütüphanelerden de yararlanabilirsiniz.
  • Iframe ile sonuç gösterimiMevcut GEODI ekranlarını sorgu metni de belirterek farklı bir uygulamadan çağırabilir, iframe içerisinde kullanabilirsiniz. Bu şekilde Doküman, Harita, Kelimeler veya Ağ görünümü gibi görünümleri doğrudan kendi yazılımınız içinde gösterebilirsiniz.

Embedded Viewer- Gömülü Doküman Gösterimi

Mevcut GEODI Doküman Görüntüleyiciyi  farklı bir uygulamadan çağırabilir, iframe içerisinde kullanabilirsiniz. Bu şekilde dokümanları doğrudan kendi yazılımınız içinde gösterebilirsiniz.

GEODI REST API

Yazılımlarımız sundukları REST API methodlarını kendileri verir. Bu dokümantasyon kullandığınız sürümü ve modüllere göre değişebilir. Aşağıdaki linkleri veya burada adresleri kendi domain ve port bilgileriniz ile değiştirerek kullanabilirsiniz.