Layout Hazırlama

Layout ES arayüzündeki DOM objelerinin düzeni ve çalışma şeklini kısmen değiştirme amaçlı oluşturulmuş bir kavramdır.

GUI\Custom\ES\Layout klasörüne Layout için belirlenecek isim ile bir alt klasör oluşturularak script ve cssler içerisine atılabilir. Bu yolla hazırlanan Layout Proje veya kullanıcı bazında seçildiğinde ES arayüzü klasörüdeki tüm script ve css içerikleri sayfaya yükleyecektir.


Layout seçme yöntemleri

  • Url üzerinden Layout=<LayoutFolderName> iletilebilir.  İletilen değer tarayıcı bazında unutulmaz. 
  • Proje ayarlarında GenericSettings altına eklenecek
    • "Layout":"<LayoutFolderName>"  tanımı ile proje bazında Varsayılan Layout belirlenebilir.
    • "DisableLayout":true tanımı ile projede Layot kavramı kapatılabilir.
    • "ForceLayout":"<LayoutFolderName>"  tanımı ile projede kullanılabilecek zorunlu tek layout tanımlanabilir. Bu tanım yapıldığında diğer tüm layout belirleme yöntemleri yok sayılır.
  • SystemJSONSettings altına eklenecek "Layout":"<LayoutFolderName>"   tanımı ile tüm projeler için varsayılan Layout belirlenebilir. 


"none" değeri  Bir layout seçilmediği anlamına gelecektir.