Kullanıcı Olaylarını izleme/Olay Geçmişine Ulaşma

Geodi üzerindeki kullanıcı aktivitelerini izleyebilir, Loglarına ulaşabilirsiniz.

Canlı olay izleme


Açıklama

Bir içerik açıldığında GEODI bunu uygulamanıza bildirebilir. Belirleyeceğiniz bir web adresini kullanıcı bilgisi ile birlikte çağırabilir.

Bunun için GEODI/Settings/Events klasörüne örnekteki gibi jSettings uzantılı JSON tanım dosyası atmanız yeterlidir.

Sadece bu adrese erişebilen bir sistem yöneticisi bu tanımı ekleyebilir. Bu klasörde örnek içerikler bulunmaktadır.


Örnek İstek

[ServiceURL]?m=FireEvent&user={username}

ServiceURL içeriğinde {user}, {username}, {wsName}, {data}, {event} ifadeleri kullanılabilir. 

{user}, {username} ifadeleri kullanılmasa dahi Http Header içeriğinde request-user ve request-username bilgileri iletilir.

HttpMethodGET
Beklenen Hatalar

401 Unauthorized access / Access denied

403 Forbidden

511 Network Authentication Required

Örnek GEODI ayar dosyası 
{
	DisplayName:"Sample Event Handler",
	__type: "Factory.ActionFactory:UrlCallerEventHandler",
	ServiceURL: "http(s)://myhost/MyEventHandlerService.ashx?contentid={content}&event={event}",
	GEODIRequestHeader:"GEODI_Request",
	AllowCancel: false,
	EventTargets: ["ContentViewer"],
	ActionTargets: "*"
}
Örnek Uygulama

Loglara Ulaşma

Kullanıcı aktiviteleri loglama kapatılmadığı sürece %appdata%\Dece\Logs\GEODI\AppUsage altında csv formatında dosyalarda tutulmaktadır.