ZIP Report

Rapor klasörüne bir jSettings dosyası atarak oluşturulabilir. 

jsettings içeriğine bir Meta eklenmeli, içeriğinde klasör adı, dosya içerik tanımları yapılmalıdır. Meta nesnesi ağaç yapıdadır. Ağaç içeriğindeki her seviye MetaType anahtarı ile Klasör, Dosya veya Döngü olarak edilir. 

Meta Yapısı
{ MetaType: MetaType, Data: "=MAKRO", Name:"Adı", Date :"DisplayName" }

Bu bilgiler ile istenilen rapor oluşturulabilir. Makro yapısı farklı veri  içeriklere erişimi de sağlamaktadır. Rapor içeriğine iletilen nesne tipini bilmenin ve buna göre raporu düzenlemeniz gerekmektedir. GEODI Pro ile oluşturacağınız raporlarda makro data nesnesi  GeodiEntry Array'dir. Mobidi Server Raporları için nesne MobidiEntry Array'dir.

Aşağıdaki içerik GEODI Pro ile sağlanan zip rapor tanımıdır.

MyZipReport.jSettings
{ ID:"MyZipReport", DisplayName:"[$.en:Zip and Download;tr:Sıkıştır ve İndir]", __type: "Factory.ActionFactory:ZipReporter", Meta: { MetaType: "Enumarator", Data: "=c.Distinct(context.Data,\"=context.Data.OutputGeodiContent.SystemContentID\")", Sub: [{ MetaType: "Folder", Name: "=context.Data.OutputGeodiContent.ContentTypeKey", Sub: [ { MetaType: "File", Name: "=context.Data.OutputGeodiContent.SystemContentID+\"_\"+context.Data.OutputGeodiContent.GetFileNameForDownload()", Data: "=context.Data.OutputGeodiContent.GetStream()" } ] } ] } }