Iframe ile sonuç gösterimi 

Varsayılanda GEODI harici bir domain üzerinden iframe içerisinde kullanımına kapılıdır. Iframe içerisine kullanabilecek adresleri Sistem Yapılandırma - Güvenlik Ayarları sayfasından yararlanarak yapılandırabilirsiniz

GEODI sunucusu SSL sertifikasına sahip olmalıdır.

Enterprise Search GUI

Enterprise Search GUI

İstek

[GEODIURL]?wsName=[wsName]&GUIOptions=[GUIOptions]&Tab=[Tab]&loginWithGuest=1&q=[SearchString]

 • wsName: içinde arama yapılacak workspace adı.

 • GUIOptions(Opsionel): Arayüzde gösterilmesi veya gizlenmesi istenen alanları belirtmekte kullanılır. Flag bit değerleri aşağıdaki gibidir

  • SimpleResutView: 1 (Sorgu ve Facet göstermeden sadece sonuçlar gösterilir)

  • HideDLV : 2 ( Doküman liste sonucu gösterilmez)

  • HideKLV : 4 ( Kelime liste sonucu gösterilmez )

  • HideMap : 8 ( Harita gösterilmez)

  • HideKML : 16 (KML export linki gösterilmez)

  • HideExport : 32 (Excel Export linki gösterilmez)

  • HideAdvanceQuery:64 (Gelişmiş sorgu linki gösterilmez)

  • HideNoteIcon:128 (Proje tanımlarında not alma yasaklanmışsa gönderilen değere bakılmaksızın not ekleme gösterilmez)

  • HideFilter:256 (Filtreleme linki gösterilmez)

  • HideChangeProject:512 (Proje değiştirme seçenekleri gösterilmez- Belirtilmemişse kullanıcı sadece yetkili projelere geçiş yapılabilir)

  • HidePermissionMenu:1024 (Yetki yönetim linkleri gösterilmez - Belirtilmemişse sadece gerekli yetkilere sahipse görüntülenir)

  • HideProjectWizard:2048 (Proje düzenleme linkleri gösterilmez - Belirtilmemişse sadece gerekli yetkilere sahipse görüntülenir)

  • HideChangeLanguage:4096 (Dil değiştirme linkleri gösterilmez )

  • HideLogout : 8192 (Sistemden çıkış linki gösterilmez )

  • HideFacet:16384 (Facet ekranı gösterilmez )

  • ShowDGARPH :32768 (Ağ grafiği gösterimi aktif hale getirir)

  • HideQueryBar:  65536 (Sorgu çubuğunun gizlenmesini sağlar)

  • HideLogoBar: 131072 (Logo alanının gizlenmesini sağlar)

  • DisableSimpleSearchStart: 262144 (Sorgu olmadığında açılan sadece textboxtan oluşan basit giriş ekranının gelmemesini sağlar)

  • HideWatchQueries : 524288 (İzle linki gösterilmez)

  • HideActions : 1048576 (Dokümanlar altında yer alan aksiyon ikonları görüntülenmez - not alma, açma, indirme ...)

  • HideRightDocInfoPanel : 2097152 ( Dokümana tıklandığında, ekran genişliği yeterli ise sağda açılan doküman bilgileri arayüzü açılmaz )

 • Tab(Opsiyonel): Başlangıç ekranını belirlemekte kullanılır

  • DLV: Doküman liste sonucu açılır

  • KLV: Kelime liste sonucu açılır

  • MAP:Harita açılır

  • DGRAPH: Ağ grafiği açılır

 • loginWithGuest(Opsiyonel): GEODI misafir kullanıcı desteği ile açılmışsa login ekranı çıkarmadan otomatik misafir olarak giriş yapılmasını sağlar.

 • q(Opsiyonel): Sorgu metni

HttpMethod

GET

Beklenen Hatalar

401 Unauthorized access / Access denied

403 Forbidden

511 Network Authentication Required

Kullanım Örnekleri1 <iframe src="[GEODIURL]?wsName=PROJE&GUIOptions=1&Tab=DLV&q=SorguMetni"></iframe>1 <a href="GEODIURL]?wsName=PROJE&GUIOptions=1&Tab=DLV&q=SorguMetni" target="_blank">...</a>1 <div onclick="window.open('GEODIURL]?wsName=PROJE&GUIOptions=1&Tab=DLV&q=SorguMetni')" >...</div>

Tüm tarayıcılarda aynı sonucun alınabilmesi için wsName ve Sorgu parametreleri url encode ile iletilmelidir.

Url Encode için html içeriklerde aşağıdaki scriptten yararlanılabilir. .Net için System.Web.HttpUtility.UrlEncode kullanılabilir.

1 2 3 <script> function UrlEncode(val) { return window.encodeURIComponent ? window.encodeURIComponent(val) : val.replace(/&/g, '%26'); } <script>Örnekler

Arama

http://127.0.0.1:3323/?wsName=Rotas%C4%B1z%20Seyyah&loginWithGuest=1&q=geodi

Sadece Sonuç

http://127.0.0.1:3323/?wsName=Rotas%C4%B1z%20Seyyah&loginWithGuest=1&GUIOptions=131073&Tab=DLV&q=geodi

GUIOptions=131073 değeri (SimpleResutView + HideLogoBar) sadece sorgu sonucunun görüntülenmesini sağlar

Tab=DLV değeri değiştirilerek KLV veya MAP gösterilebilir

http://127.0.0.1:3323/?wsName=Rotas%C4%B1z%20Seyyah&loginWithGuest=1&GUIOptions=131073&Tab=KLV&q=geodi

http://127.0.0.1:3323/?wsName=Rotas%C4%B1z%20Seyyah&loginWithGuest=1&GUIOptions=131073&Tab=MAP&q=geodihttp://127.0.0.1:3323/?wsName=Rotas%C4%B1z%20Seyyah&loginWithGuest=1&GUIOptions=1&Tab=MAP&q=geodi

Ağ Grafiği

http://127.0.0.1:3323/?wsName=Rotas%C4%B1z%20Seyyah&loginWithGuest=1&GUIOptions=163841&Tab=DGRAPH&q=geodi

GUIOptions=163841 değeri (SimpleResutView + HideLogoBar + ShowDGARPH) sadece sorgu sonucunun görüntülenmesini sağlar.

ShowDGARPH değerinin eklenmesi projede ayarlarından ağ grafiği açılmamışsa dahi görüntülemeyi sağlar