Embedded Viewer- Gömülü Doküman Gösterimi

Mevcut GEODI Doküman Görüntüleyiciyi  farklı bir uygulamadan çağırabilir, iframe içerisinde kullanabilirsiniz. Bu şekilde dokümanları doğrudan kendi yazılımınız içinde gösterebilirsiniz.

(!) Varsayılanda GEODI harici bir domain üzerinden iframe içerisinde kullanımına kapılıdır. Iframe içerisine kullanabilecek adresleri Sistem Yapılandırma - Güvenlik Ayarları sayfasından yararlanarak yapılandırabilirsiniz

GEODI Viewer GUI
İstek

[GEODIURL]/DefaultContentViewer?wsName=[wsName]&q=[Query]

[GEODIURL]/DefaultContentViewer?wsName=[wsName]&unc=[UNC]

[GEODIURL]/DefaultContentViewer?wsName=[wsName]&relation_id=[relation_id]

[GEODIURL]/DefaultContentViewer?wsName=[wsName]&content_id=[content_id]

  • wsName: dokümaı içeren proje adı.
  • force(Opsiyonel): force=1 iletildiğinde Feed sırasında belirlenen ViewURL kullanılmaz. Doküman GEODI viewer ile açılır.
  • wsName ve force dışındaki parametrelerin birlikte kullanılmamalıdır.  GEODI sadece bir parametre ile dokümanı bulmaya çalışacak diğer parametreleri dikkate almayacaktır.
  • q: Geodi sorgusudur. Bulunan ilk içerik gösterilir. Sorguya uyan metnin bulunduğu konum öncelikli gösterilmeye çalışılır.  Sorgu metni söz dizim kuralları için /wiki/spaces/DESTEK/pages/52920567 na bakınız.
  • unc: Feed servisleri ile iletilen ContentID, Dosyanın disk üzerindeki yolu kullanılabilir. 
  • relation_id: Sadece Geodi Query API ( Query ) ile elde edilebilir. Bulunan içeriğe ait bilgiler ve içerikteki konumununa ait bilgiler  içerir.
  • content_id: Sadece Geodi Query API ( Query ) ile elde edilebilir. GEODI üzerindeki içerik id değeridir. 
HttpMethodGET
Beklenen Hatalar

401 Unauthorized access / Access denied

403 Forbidden

511 Network Authentication Required

Kullanım Örnekleri
<iframe src="[GEODIURL]/DefaultContentViewer?wsName=PROJE&q=SorguMetni"></iframe>
<a href="[GEODIURL]/DefaultContentViewer?wsName=PROJE&q=SorguMetni" target="_blank">...</a>
<div onclick="window.open('[GEODIURL]/DefaultContentViewer?wsName=PROJE&q=SorguMetni')" >...</div>

Tüm tarayıcılarda aynı sonucun alınabilmesi için wsName ve Sorgu parametreleri url encode ile iletilmelidir.

Url Encode için html içeriklerde aşağıdaki scriptten yararlanılabilir. .Net için System.Web.HttpUtility.UrlEncode kullanılabilir.

<script>
	function UrlEncode(val) { return window.encodeURIComponent ? window.encodeURIComponent(val) : val.replace(/&/g, '%26'); }
<script>