Embedded Viewer- Gömülü Doküman Gösterimi

(!) Varsayılanda GEODI harici bir domain üzerinden iframe içerisinde kullanımına kapılıdır. Iframe içerisine kullanabilecek adresleri Sistem Yapılandırma - Güvenlik Ayarları sayfasından yararlanarak yapılandırabilirsiniz

GEODI Viewer GUI

GEODI Viewer GUI

İstek

[GEODIURL]/DefaultContentViewer?wsName=[wsName]&q=[Query]

[GEODIURL]/DefaultContentViewer?wsName=[wsName]&unc=[UNC]

[GEODIURL]/DefaultContentViewer?wsName=[wsName]&relation_id=[relation_id]

[GEODIURL]/DefaultContentViewer?wsName=[wsName]&content_id=[content_id]

  • wsName: dokümaı içeren proje adı.

  • force(Opsiyonel): force=1 iletildiğinde Feed sırasında belirlenen ViewURL kullanılmaz. Doküman GEODI viewer ile açılır.

  • wsName ve force dışındaki parametrelerin birlikte kullanılmamalıdır.  GEODI sadece bir parametre ile dokümanı bulmaya çalışacak diğer parametreleri dikkate almayacaktır.

  • q: Geodi sorgusudur. Bulunan ilk içerik gösterilir. Sorguya uyan metnin bulunduğu konum öncelikli gösterilmeye çalışılır.  Sorgu metni söz dizim kuralları için GEODI Sorguları na bakınız.

  • unc: Feed servisleri ile iletilen ContentID, Dosyanın disk üzerindeki yolu kullanılabilir. 

  • relation_id: Sadece Geodi Query API ( Query ) ile elde edilebilir. Bulunan içeriğe ait bilgiler ve içerikteki konumununa ait bilgiler  içerir.

  • content_id: Sadece Geodi Query API ( Query ) ile elde edilebilir. GEODI üzerindeki içerik id değeridir. 

HttpMethod

GET

Beklenen Hatalar

401 Unauthorized access / Access denied

403 Forbidden

511 Network Authentication Required

Kullanım Örnekleri1 <iframe src="[GEODIURL]/DefaultContentViewer?wsName=PROJE&q=SorguMetni"></iframe>1 <a href="[GEODIURL]/DefaultContentViewer?wsName=PROJE&q=SorguMetni" target="_blank">...</a>1 <div onclick="window.open('[GEODIURL]/DefaultContentViewer?wsName=PROJE&q=SorguMetni')" >...</div>

Tüm tarayıcılarda aynı sonucun alınabilmesi için wsName ve Sorgu parametreleri url encode ile iletilmelidir.

Url Encode için html içeriklerde aşağıdaki scriptten yararlanılabilir. .Net için System.Web.HttpUtility.UrlEncode kullanılabilir.

1 2 3 <script> function UrlEncode(val) { return window.encodeURIComponent ? window.encodeURIComponent(val) : val.replace(/&/g, '%26'); } <script>