Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

BulkFeed
AçıklamaBulkFeed çağrısı ile içerikler GEODI'ye iletilir. GEODI çağrıyı bekletmeden sadece durum bilgisi döner. Çoklu içerik gönderimi için uygundur. Tek içerik göndermek için Feed metodu daha uygundur.
İstek

[GEODIURL]/FeedHandler?op=BulkFeed&Content=[ContentJson]&UserSession=[Token]

 • UserSession: Sistem yöneticisinden alınacak Besleme yetkili Token belirtilmelidir. Geodi Token Oluşturma Sayfasındaki bilgiler ile Token elde edilebilir.
 • wsName (Opsiyonel): Sağlanan Token birden fazla projeyi beslemeye yetkili ise wsName iletilmelidir.
 • enumeratorID (Opsiyonel): Sağlanan Token birden fazla kaynağı (geodi enumerator) beslemeye yetkili ise enumeratorID iletilmelidir.
 • content: İçerik bilgilerin içeren bir JSON nesnesidir. Nesne detaylarına Geodi ContentObject - İçerik Tanım Nesnesi#İçerikTanımNesnesi-Çokluİçerik dokümanından ulaşılabilir
HttpMethodGET,POST
Dönebilecek Hatalar

401 Unauthorized access / Access denied

403 Forbidden

511 Network Authentication Required

501 Server Error

470 Desteklenmeyen uzantı, Sunucu yapılandırma hatası

471 Content Reqired

481 This Token cannot access any workspaces

453 wsName Required - Token birden fazla projeyi besleyebiliyorsa wsname gereklidir.

452 enumeratorID Required  - Token birden fazla proje kaynağını besleyebiliyorsa wsname gereklidir.

480 wsname or enumeratorID is not accessable - Token yeterli yetkiye sahip değil


Dönecek Sonuç

OK metni döndürülür.

 • Taramanın başladığını gösterir.  Bir hata alınmamışsa tarama başlatılır. Sonucu kontrol etmek gerekli değildir.
Örnekler


Code Block
languagejs
linenumberstrue
//Request : 
[ServiceURL]/FeedHandler?op=BulkFeed&UserSession=[Token]&content=
 {
	Contents : 
	[
		{ 
			ContentURL : '~/MyApplication/Content.php?id=1811',
			DisplayName:'Doküman1',
			ContentDate:'Wed, 06 May 2015 10:15:20 GMT',
			ViewURL : '~/MyApplication/ContentView.php?id=1811&wsName={wsName}',
			Permission : {  Permit : ['GeodiGroupID','ldap:user.name','geodi:geodiuser','S-151...','Role2','Role3'] },
      MetaData: [
					 { Name:"Açıklama", Value:"Bu Doküman ...... ... " } 
				]

		},
		{ 
			ContentURL : '~/MyApplication/Content.php?id=1812',
			DisplayName:'Doküman2',
			ContentDate:'Wed, 06 May 2015 10:15:20 GMT',
			ViewURL : '~/MyApplication/ContentView.php?id=1812&wsName={wsName}',
			Permission : {  Permit : ['GeodiGroupID','ldap:user.name','geodi:geodiuser','S-151...','Role2','Role3'] },
		},
		{ 
			ContentURL : '~/MyApplication/Content.php?id=1813',
			DisplayName:'Doküman3',
			ContentDate:'Wed, 06 May 2015 10:15:20 GMT',
			ViewURL : '~/MyApplication/ContentView.php?id=1813&wsName={wsName}',
			Permission : {  Permit : ['GeodiGroupID','ldap:user.name','geodi:geodiuser','S-151...','Role2','Role3'] },
		},
	]
 }


Örnek uygulama

...