Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Token Geodi Token Oluşturma sayfasındaki bilgiler ile elde edilebilir. Eğer son kullanıcı arayüzü hazırlıyorsanız Template ile arama sonucu gösterimi dokümanı daha faydalı olacaktır.

(warning) QueryHandler.GetSummaries basitleştirilmiş bir servistir. getDocumentSummaries api ile daha fazla özellikten faydalanabilir, query parametresindeki GetSummaryType ile Özet metin boyutunu ayarlayabilirsiniz. 

GetSummaries
AçıklamaBelli bir worksapce içinden sorguyla uyuşan yerlerin özetlerini döner.
İstek

[GEODIURL]/QueryHandler?op=GetSummaries&wsName=[WSNAME]&q=[SearchString]&startIndex=[StartIndex]&endIndex=[EndIndex]&options=[OptionsJSON]&UserSession=[TOKEN]

 • wsName(string): İçinde arama yapılacak workspace adı.
 • q(string): Sorgu metni.
 • StartIndex(int - Opsiyonel): Bulunan sorgu sonuçlarının kaçıncıdan itibaren getirileceğinin 0 tabanlı ifadesi.
 • EndIndex(int - Opsiyonel): Bulunan sorgu sonuçlarının kaçıncıya kadar getirileceğinin 0 tabanlı ifadesi.
 • options(Opsiyonel): Sorgu sonucunu değiştirecek ek parametreler
  • ContentIDFilter(int[] - Opsiyonel): İçinden sorgu yapılacak içerikleri filtreler.
  • Envelope([LonMin(int),LatMin(int),LonMax(int),LatMax(int)] - Opsiyonel): Geometrisi verilen BBOX sınırları içindeki kelimeleri döner.
  • LayerIdFilter(int[] - Opsiyonel): Kelimeleri, bu kelimeleri tanıyan tanıyıcıların ID'lerine göre filtreler.
  • KeywordIdFilter(int[] - Opsiyonel): Kelimeleri ID'lerine göre filtreler.
HttpMethodGET,POST
Beklenen Hatalar

401 Unauthorized access / Access denied

403 Forbidden

511 Network Authentication Required

501 Server Error

Dönecek Sonuç


Code Block
languagejs
linenumberstrue
[
	{
		"ContentID": 1,
		"Summary":
		{
			"SummaryID": "",
			"Text": ""
		}
	}
]
  • ContentID: İçeriğin ID'si

  • Summary: Doküman özet bilgileri.

   • SummaryID: Özet ID'si.
   • Text: Özet
Örnekler


Code Block
//Request : [GEODIURL]/QueryHandler?op=GetSummaries&wsName=PROJE&q=ankara&startIndex=0&endIndex=1
[
	{
		"ContentID": 2,
		"Summary":
		{
			"SummaryID": "FTS_0_123_4567_8",
			"Text": "... ankara ..."
		}
	}
]


Code Block
//Request : [GEODIURL]/QueryHandler?op=GetSummaries&wsName=PROJE&q=ankara&startIndex=0&endIndex=1&options={"ContentIDFilter":[3]}
[
	{
		"ContentID": 3,
		"Summary":
		{
			"SummaryID": "FTS_0_123_4567_8",
			"Text": "... ankara ..."
		}
	},
	{
		"ContentID": 3,
		"Summary":
		{
			"SummaryID": "FTS_9_876_5432_1",
			"Text": "... ankara ..."
		}
	}
]


Örnek uygulamalar

...