Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Query
Açıklama

Arama sonucuna uyan dokümanların listesini döner. Kullanıcıların GEODI Workspace içindeki dokümanlar içinden arama yapmalarına olanak verir.

Güncel tüm istek ve sonuçlar için GeodiJSONService adresinden yararlanabilirsiniz.

İstek

[GEODIURL]/GeodiJSONService?op=getDocuments&wsName=[WSNAME]&query=[StrorageManagerQueryOptions_JSON]&UserSession=[TOKEN]

  • wsName(string): İçinde arama yapılacak workspace adı.
  • query(JSON): Nesne JSON tanımı içerisindeki SearchString property tüm aramalar için yeterli olacaktır. Örnek { SearchString: "query" }
  • SummaryCount(int - Opsiyonel): Değeri 0'dan büyük ise belirtilen sayıda özet dönülür.  query.GetSummaryType parametreleri ile özet boyutu, bölgesi ayarlanabilir. 
  • RunUpdateClientData(bool - Opsitonel): FacePro,TextPro gibi araçlar tarafındna sağlanan ek bilgileri almakta kullanılır.


HttpMethodGET,POST
Beklenen Hatalar

401 Unauthorized access / Access denied

403 Forbidden

511 Network Authentication Required

501 Server Error

Dönecek SonuçGüncel sonuç nesnesine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
Örnek Uygulamalar...