Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

(warning) Atılacak html dosyanın adı veya yolu jSettings dosyası ile aynı olmayacaksa TemplateFile değeri de json içeriğinde belirtilmelidir. Örnek :   TemplateFile:"%AppData%\\App\\GEODI\\GUI\\Custom\\ES\\DashboardTemplates\\MyDashboard.html"

(warning) Dashboard ID değeri "m_" ile başlatılırsa dahsboard linki arayüzde alt menüde değil ana sekmelerde görüntülenir.

Code Block
languagexml
titleMyDashboard.html
<!DOCTYPE html>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="[=c.GetCurrentLanguage(true)]">
	<head>
		<meta charset="utf-8" />
		<title>GEODI</title>
		<dcc:item factoryname="IncludeScriptResource" src="~/GUI/js/jquery-2.1.3.min.js" />
		<dcc:item factoryname="IncludeScriptResource" src="~/GUI/js/bootstrap.min.js" />
		<dcc:item factoryname="IncludeScriptResource" src="~/GUI/js/GeodiQueryJS.js" />
		<dcc:item factoryname="IncludeScriptResource" src="~/GUI/js/GeodiGenericJS.js" />
		<dcc:item factoryname="IncludeScriptResource" src="~/GUI/js/PlatformCommunication.js" />
		<dcc:item factoryname="IncludeCssResource" src="~/GUI/css/GeodiStyle.css" />
		<dcc:item factoryname="GeodiSessionInfoHtmlPageItem" />
		<dcc:item factoryname="IncludeScriptResource" src="~/GUI/js/moment.js" />
		<dcc:CultureInfoWriter formattype="DateTime" />
		<dcc:item factoryname="IncludeScriptResource" src="~/GUI/js/GeodiHelpManager.js" />
	</head>
	<body>
		<div class=container style="background-color:#fff">
			.....
		</div>
	</body>
</html>

(warning) Dashboard içerisinden sorguya "window.parent.CurrentQueryContainer.CurrentQuery" scripti ile ile erişilebilir.


Sorgu değiştiğinde PCCommand eventi tetiklenir. 

Code Block
 $(window).on("PCCommand",
      function (e, obj) {
        if (obj.Command == "ExecutedQuery") {
          UpdateMyGUI(window.parent.CurrentQueryContainer.CurrentQuery);
        }
      });