Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Bu bilgiler ile istenilen rapor oluşturulabilir. Makro yapısı farklı veri  içeriklere erişimi de sağlamaktadır. Rapor içeriğine iletilen nesne tipini bilmenin ve buna göre raporu düzenlemeniz gerekmektedir. GEODI Pro ile oluşturacağınız raporlarda makro data nesnesi  GeodiEntry Array'dir. Mobidi Server Raporları için nesne MobidiEntry Array'dir.

Aşağıdaki içerik GEODI Pro ile sağlanan zip rapor tanımıdır.

...