Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

WSDescription.html (Proje sihirbazından projenize eklediğiniz açıklamanın da banner üzerinde gözüktüğü hali) İndir


Login Arayüzüne Logo Ekleme

C:\GEODI\GUI\Custom\LoginPage dizinine html ekleyerek istenilen logonun kullanıcı girişi ekranında görülmesi sağlanabilir. 

  • Top.html : Üst alan

  • Form_Top.html : Form iç üstü

  • Form_Center.html : Form ortası

  • Form_Bottom.html : Form iç altı

  • Bottom.html : Alt alan


Image AddedImage Added