Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


Excerpt

GEODI sunduğu rest Yazılımlarımız sundukları REST API methodlarını kendisi kendileri verir. Bu dokümantasyon kullandığınız GEODI sürümüne sürümü ve modüllere göre değişebilir. Bu nedenle aşağıdaki linkleri kullanarak sunulan API'lere erişebilirsiniz.

Bir GEODI yüklemesine sahip iseniz linklerdeki domain yerine kendi GEODI

Aşağıdaki linkleri veya burada adresleri kendi domain ve port

bilgilerinizi

bilgileriniz ile değiştirerek kullanabilirsiniz. 


Panel
titleAPI başlangıç sayfası

https://servis2.dece.com.tr/Api


Panel
titleGenerate Token GUI

https://servis2.dece.com.tr/api/GeodiTokenApi.html


Panel
titleBütün REST API

https://servis2.dece.com.tr/GUI/DeceSystemInfoWebHandler?op=GetServices adresinde tüm REST API dokümanı yer almaktadır.

İhtiyacınız olan REST API metodunu Geodi arayüzünü kullanırken tarayıcı konsolundaki network sekmesini takip ederek de bulabilirsiniz.


Panel
titleHTML Rapor Nesneleri

https://servis2.dece.com.tr/GUI/DeceSystemInfoWebHandler?op=FactoryInfo&Name=HTMLPageItemFactory


Panel
titleHarita Stil CSS Tanımları

https://servis2.dece.com.tr/GUI/DeceSystemInfoWebHandler?op=GetCodeBasedCssDefaults&ForInfo=True